جوایز و نحوه‌ی قرعه‌کشی

طرح هشتم باشگاه مشتریان از تاریخ 10 خرداد ماه تا تاریخ 31 شهریور ماه 1397 اجرا خواهد شد. 
مشتریان با کسب حداقل 4500 امتیاز میتوانند در قرعه کشی 15 میلیارد ریالی طرح هشتم باشگاه مشتریان شرکت کنند.

لیست جوایز این طرح شامل:
- جایزه 2 میلیارد ریالی برای 1 نفر
- جایزه 500 میلیون ریالی برای 4 نفر
- جایزه 100 میلیون ریالی برای 10 نفر
- جایزه 40 میلیون ریالی برای 100 نفر
- جایزه 10 میلیون ریالی برای 300 نفر
- جایزه 5 میلیون ریالی برای 1000 نفر