شما می‌توانید دو بار در ماه با چرخاندن گردونه شانس در سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان، شانس خود را برای دریافت امتیاز هدیه تا 5000 امتیاز امتحان کنید.
همچنین می‌توانید در زمان‌های خاصی که اعلام خواهد شد، با خرج کردن بخشی از امتیاز خود و استفاده از گردونه شانس امتیاز‌های ویژه‌ای دریافت کنید.