این طرح از تاریخ 1 بهمن ماه آغاز و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
فرمول امتیازگیری در این دوره به شرح جدول زیر است:

نوع امتیاز 

معیار محاسبه

امتیاز

تراکنش خرید، شارژ و پرداخت قبض

10 تراکنش

1

مبلغ تراکنش 

500.000 ریال

1

تراکنش بالای 250.000 ریال

هر تراکنش

10 امتیاز اضافی

امتیاز هدف: 
در ابتدای دوره امتیازی بعنوان امتیاز مورد انتظار (هدف) برای پذیرنده قابل مشاهده خواهد بود، در پایان ماه در صورتیکه امتیاز کسب شده پذیرنده از امتیاز مورد انتظار بالاتر باشد، 10 درصد تفاوت این مقدار به امتیاز کل پذیرنده افزوده خواهد شد. 

جوایز در طول طرح:
روزانه 1 میلیون تومان برای یک نفر
هر هفته یک گوشی سامسونگ Galaxy S9
2 جایزه 50 میلیون تومانی جایزه ویژه پایان دوره

قرعه‌کشی‌ها در پایان هر ماه و قرعه کشی جایزه ویژه در پایان دوره برگزار خواهند شد.
شرط ورود به قرعه‌کشی ماهیانه کسب حداقل 1000 امتیاز و قرعه کشی نهایی کسب حداقل مجموع 4000 امتیاز در دوره برگزاری باشگاه در نظر گرفته شده است.