شرط شرکت در قرعه کشی: کسب حداقل ٣٠٠هزار امتیاز

به مثال زیر توجه فرمایید:
مانده حساب من در صبح روز جاری، ١٢٠ میلیون تومان بود. بعد از ظهر همان روز ٣٠ میلیون تومان به حساب یکی از دوستانم بابت بدهی واریز کردم. در پایان روز، ٤٠ میلیون تومان به حساب خودم واریز کردم.  امتیاز امروز من در طرح تشویقی آفتاب چقدر است؟

حداقل مانده در پایان روز : 90 میلیون تومان
با توجه به جدول نحوه محاسبه امتیاز، امتیاز طرح تشویقی آفتاب بصورت زیر محاسبه می‌شود:
25000  = (400*40) + (200*40)+(100*10)