امتیاز طلایی

شما می‌توانید با دعوت از دوستان خود برای عضویت در سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان ، برای هر معرفی 500 امتیاز هدیه دریافت کنید.
کافیست شخصی که معرفی کرده اید، در هنگام ثبت نام  شماره مشتری شما را در قسمت دعوت کننده وارد کند.
*برای دریافت امتیاز دعوت از دوستان حتما باید عضو سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان باشید.

اگر شما حداقل 5 نفر از دوستان خود را برای عضویت در سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان دعوت کرده باشید دو بار در هر ماه می‌توانید شانس خود را برای دریافت امتیازهدیه یا ووچر تخفیف در گردونه شانس امتحان کنید.

عدد طلایی:
عدد طلایی = امتیاز بانکداری الکترونیکی/ امتیاز سپرده   
ابتدا عدد طلایی خود را حساب کنید.

- مشتری کمتر از 50 هزار امتیاز :
در انتهای هر ماه اگر عدد طلایی شما، بزرگتر از 0.25 و کوچکتر از 1 باشد، به میزان امتیاز بانکداری الکترونیکی یا امتیاز سپرده (کوچکترین امتیاز) به شما هدیه داده می‌شود.
- مشتری بیشتر از 50 هزار امتیاز:
در انتهای هر ماه اگر عدد طلایی شما بزرگتر از 1/0 باشد، امتیاز بانکداری الکترونیکی شما  دو برابر می‌شود.