طرح های دوره ای

هفتمین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریان بانک آینده، طرح "هر آرزویی در آینده برآورده می‌شه"، از تاریخ 10 آبان تا 22 بهمن 1396 اجرا خواهد شد.
برای شرکت در قرعه‌کشی  این طرح حداقل امتیاز لازم 2500 است. 

فرمول محاسبه امتیاز در این دوره به شرح زیر می‌باشد:
امتیاز مشتری بصورت تجمعی روزانه از مجموع امتیاز سپرده، تراکنش الکترونیکی و امتیاز هدیه‌ بدست می‌آید. یعنی: 
امتیاز مشتری= امتیاز سپرده + امتیاز تراکنش الکترونیکی +  امتیاز هدیه 

*** دارندگان حساب امیدآینده در طرح‌های تشویقی با امتیاز چند برابر امتیاز دریافت می‌کنند.


مشتریان می توانند با بخشی از امتیازهای خود در قرعه‌کشی شرکت کنند و مابقی امتیازهای خود را برای طرح های بعدی رزرو نمایند. مشتریان با عضویت در سامانه باشگاه مشتریان و خرج کردن امتیاز دلخواه خود (حداقل باید 2500 امتیاز خرج شود) در قرعه کشی شرکت داده می‌شوند و امتیاز باقیمانده احتمالی مشتری تا پایان سال 1396 برای آنان نگه داشته می‌شود و می‌توانند در مراحل بعدی باشگاه امتیازهای خود را خرج کنند.