طرح های جاری

طرح ششم، طرح "بسیار سفر باید برد"  باشگاه مشتریان بانک آینده، از تاریخ 22 اردیبهشت تا 10 شهریور 1396 اجرا خواهد شد.
این طرح باشگاه مشتریان نسبت به دوره‌های پیشین تغییراتی را در سه بخش: جمع‌آوری امتیاز، ثبت نام در سامانه باشگاه مشتریان و خرج کردن امتیاز شامل می‌شود.

فرمول محاسبه امتیاز در این دوره به شرح زیر می‌باشد:
امتیاز مشتری= (ضریب تراکنش بانکداری الکترونیکی*امتیاز سپرده )+ امتیاز تراکنش الکترونیکی + امتیاز هدیه 

با انجام حداقل یک تراکنش الکترونیکی ضریب تراکنش بانکداری الکترونیکی 1 می شود.
برای شرکت در قرعه‌کشی در این طرح حداقل امتیاز لازم 500 است. 
مشتریان می توانند با بخشی از امتیازهای خود در قرعه‌کشی شرکت کنند و مابقی امتیازهای خود را برای طرح های بعدی رزرو نمایند. مشتریان با عضویت در سامانه باشگاه مشتریان برای شرکت در قرعه‌کشی طرح ششم، طرح "بسیار سفر باید برد" مقداری دلخواه با حداقل 500 امتیاز از امتیاز کل خود را خرج می‌کنند و در قرعه کشی شرکت داده می‌شوند، امتیاز باقیمانده مشتریان تا پایان سال 1396 برای آنان نگه داشته می‌شود و می‌توانند در مراحل بعدی باشگاه امتیازهای خود را خرج کنند.