طرح های جاری جامع

پنجمین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریان بانک آینده "لبخند زیر یک سقف"، از تاریخ 1 آذر 1395 تا تاریخ 1 اسفند 1395 به مدت سه ماه اجرا خواهد شد.

فرمول محاسبه امتیاز مانند دوره‌های پیش به شرح زیر می‌باشد:
امتیاز کل: (امتیاز تراکنش بانکداری*(امتیاز افزایش مانده حساب+ امتیاز نگهداشت) ) + امتیاز هدیه
امتیاز نگهداشت موجودی با توجه به میانگین مانده حساب،  از اول خرداد تا آخر آبان ماه مشخص می‌شود و به ازای هر 1میلیون تومان در هر روز 1 امتیاز در نظر گرفته می‌شود.
قرعه‌کشی این طرح در فروردین 1396 برگزار می‌گردد.