مبنای امتیازدهی، تعداد تراکنش‌های موفق اعم از شارژ ایران‌کارت، استفاده از همراه‌کارت، خرید کارت شارژ و میزان موجودی حساب‌های بانکی شما در بانک آینده می‌باشد. بدین منظور به ازای هر تراکنش، امتیازی به شما تعلق می‌گیرد؛ که در ادامه، جدول نحوه تخصیص امتیازها به همراه سقف امتیاز قابل کسب در هرماه، نشان داده شده است.

فرمول محاسبه امتیاز در این دوره به شرح زیر می‌باشد:
امتیاز مشتری= (ضریب تراکنش بانکداری الکترونیکی*امتیاز سپرده )+ امتیاز تراکنش الکترونیکی + امتیاز هدیه

در این طرح امتیاز موجودی در هر یک از حساب‌های نزد بانک آینده، متفاوت است. به این ترتیب:
- مشتری به ازای حداقل هر ده میلیون ریال میانگین یک ماهه موجودی حساب سپرده جاری 10 امتیاز در هر روز کسب می‌کند.
- مشتری به ازای حداقل هر ده میلیون ریال میانگین یک ماهه موجودی حساب سپرده قرض الحسنه 7 امتیاز در هر روز کسب می‌کند.
- مشتری به ازای حداقل هر ده میلیون ریال میانگین یک ماهه موجودی حساب سپرده کوتاه مدت 5 امتیاز در هر روز کسب می‌کند.
- مشتری به ازای حداقل هر ده میلیون ریال میانگین یک ماهه موجودی حساب سپرده بلند مدت 4 امتیاز در هر روز کسب می‌کند.
با انجام حداقل یک تراکنش الکترونیکی ضریب تراکنش بانکداری الکترونیکی 1 می شود.


 

نوع تراکنش

به ازای

امتیاز

حداکثر امتیاز در ماه

حداکثر امتیاز در سال

1

خرید از دستگاه کارتخوان بانک آینده

1 میلیون ریال

10

150

1800

2

پرداخت قبوض 
(از درگاه‌های الکترونیکی بانک آینده)

هر قبض

5

15

180

3

خرید اینترنتی از درگاه‌های بانک آینده

1 میلیون ریال

10

150

1800

4

پرداخت غیرحضوری اقساط تسهیلات

1 میلیون ریال

5

150

1800

5

شارژ ایران کارت توسط مشتری بانک آینده

5 میلیون ریال

10

100

1200

6

تمامی فعالیت‌های مبتنی بر کارت و حساب سپرده از طریق همراه‌کارت

هر تراکنش

5

30

360

7

خرید شارژ تلفن همراه 
(از درگاه‌های الکترونیکی بانک آینده)

200 هزار ریال

10

50

600

8

خرید کارت هدیه
(توسط مشتری بانک آینده)

1 میلیون ریال

10

50

600

9

استفاده از پیشخوان و سامانه هدف

هر تراکنش درخواست

5

200

2400

10

انتقال حساب یارانه به بانک آینده برای یکبار

یکبار

100

100

100

11

افتتاح حساب آینده ساز

هر افتتاح حساب با موجودی 20.000.000 ریال

100

100

100

12

استفاده از خودپرداز غیرنقد بانک آینده

هر تراکنش

10

50

600

13

استفاده از VTM بانک آینده

هر تراکنش

50

250

3000

 

ردیف

نام امتیاز

امتیاز

سقف در ماه

سقف در سال

1

تاریخ تولد (اعضای سامانه اینترنتی)

100

-

-

2

عضویت در سامانه اینترنتی

100

-

-

3

لاگین در سامانه اینترنتی 

20

40

480

* این جداول تا شهریور ١٣٩٦ اعتبار دارد.

محاسبه و جدول محاسبه امتیازات

همچنین می‌توان با شرکت در طرح‌های تشویقی دوره امتیاز هدیه دریافت کرد.

به مثال زیر توجه فرمایید:
من در یک روز تصمیم گرفتم با کارت خرید خود، 5 شارژ 50000 ریالی ایرانسل خرید کنم و همان‌روز ایران کارت خود را به مبلغ 5 میلیون ریال شارژ کنم. موجودی حساب‌های من در بانک آینده به ترتیب زیر می‌باشد:

 

نوع حساب

مقدار میانگین متحرک موجودی (ریال)

میانگین متحرک موجودی حساب سپرده جاری

50.000.000

میانگین متحرک موجودی حساب سپرده قرض الحسنه

50.000.000

میانگین متحرک موجودی سپرده کوتاه مدت

000.100.000

* این جدول تا شهریور ١٣٩٦ اعتبار دارد.

امتیاز امروز من چقدر است؟
20 امتیاز : امتیاز تراکنش الکترونیکی
135=(100000000/10000000*5)+(50000000/10000000*7)+(50000000/10000000*10):امتیاز موجودی حساب
155= 20 + 135 = امتیاز کل