مبنای امتیازدهی، تعداد تراکنش‌های موفق + موجودی سپرده های نزد بانک آینده است بدین منظور به ازای هر تراکنش و افزایش موجودی امتیازی به شما تعلق می‌گیرد؛ که در ادامه، جدول نحوه تخصیص امتیازها به همراه سقف امتیاز قابل کسب در هرماه، نشان داده شده است

فرمول محاسبه امتیاز در این دوره به شرح زیر می‌باشد:
امتیاز مشتری= امتیاز سپرده + امتیاز تراکنش الکترونیکی + امتیاز هدیه

در این طرح امتیاز سپرده به حداقل موجودی مشتری در هر روز تعلق می‌گیرد و در هر یک از حساب‌های نزد بانک آینده، متفاوت است که به صورت زیر است: 


ردیف

نوع سپرده (به ازای
حداقل موجودی
در هر روز)

قرض الحسنه جاری

قرض الحسنه پس انداز

کوتاه مدت عادی (حداکثر سود 10%)

بلند مدت عادی (حداکثر سود 15%)

آینده ساز عادی (حداکثر سود 15%)

1

10 میلیون ریال

20

15

25

20

20

در ادامه، جدول نحوه تخصیص امتیازهای تراکنش الکترونیکی به همراه سقف امتیاز قابل کسب در هرماه، نشان داده شده است:
 

 

نوع خدمات

به ازای

امتیاز

حداکثر امتیاز در ماه

حداکثر امتیاز در سال

1

خرید از دستگاه کارتخوان بانک آینده

1 میلیون ریال

100

1500

18000

2

پرداخت غیرحضوری قبوض 

هر قبض

50

150

1800

3

خرید اینترنتی (از درگاه بانک آینده)

1 میلیون ریال

100

1500

18000

4

پرداخت الکترونیکی اقساط

1 میلیون ریال

50

1500

18000

5

شارژ ایران کارت 

5 میلیون ریال

100

1000

12000

6

استفاده از همراه‌کارت

هر تراکنش

50

300

3600

7

خرید شارژ

200 هزار ریال

100

500

6000

8

خرید کارت هدیه

1 میلیون ریال

100

500

6000

9

استفاده از پیشخوان و سامانه هدف

هر تراکنش درخواست

50

2000

24000

10

انتقال حساب یارانه برای یکبار

یکبار

1000

1000

1000

11

افتتاح حساب آینده ساز

هر افتتاح حساب با موجودی 20.000.000 ریال

1000

1000

1000

12

استفاده از خودپرداز غیرنقدی

هر تراکنش

100

500

6000

13

استفاده از VTM 

هر تراکنش

500

2500

30000

14

استفاده ازسامانه کیلید 

هر تراکنش درخواست

50

1000

12000

 

ردیف

نام امتیاز

امتیاز

سقف در ماه

سقف در سال

1

تاریخ تولد 

100

-

-

2

عضویت

100

-

-

3

لاگین

20

40

480

* این جداول تا پایان سال ١٣٩٦ اعتبار دارد.

میانگین حداقل موجودی سپرده در طول طرح

این امتیاز در پایان طرح محاسبه می‌شود و به مشتریانی تعلق می‌گیرد که امتیاز تراکنش الکترونیکی داشته باشند
جدول امتیاز حداقل موجودی سپرده در طول طرح به ترتیب زیر است:

ردیف

نوع سپرده به ازای
(میانگین حداقل موجودی درطول طرح)

قرض الحسنه جاری

قرض الحسنه پس انداز

کوتاه مدت عادی

بلند مدت عادی

آینده ساز عادی

1

10 میلیون ریال

1000

750

1250

1000

1000بنابراین امتیاز مشتری در پایان طرح: امتیاز تراکنش الکترونیکی + امتیاز سپرده + امتیاز هدیه + (ضریب تراکنش الکترونیکی*میانگین حداقل موجودی مشتری در طول طرح)

به مثال زیر توجه فرمایید: من در یک روز تصمیم گرفتم از یک فروشگاه اینترنتی (از درگاه اینترنتی بانک آینده)، یک وسیله ورزشی به ارزش 600 هزار تومان بخرم و از طریق پیشخوان مجازی 500 هزار تومان به ایران کارتم انتقال دهم، موجودی حساب‌های من نیز امروز در بانک آینده به صورت زیر می‌باشد:

 

نوع حساب

حداق موجودی در روز (ریال)

حداقل موجودی سپرده قرض الحسنه پس انداز

50.000.000

حداقل موجودی سپرده بلندمدت عادی

50.000.000

حداقل موجودی سپرده آینده ساز عادی

000.100.000


حالا امتیاز امروز من چقدر است؟ 
750 = 50+ (100x6) + (100X1) :امتیاز تراکنش الکترونیکی
375=(50000000/10000000*15)+(50000000/10000000*20)+(100000000/10000000*20) :امتیاز موجودی حساب
1125= 750+ 375= امتیاز کل در یک روز