خبـر برگشت به ليست

27 مهر 1396 اطلاعیه

با هدف ارتقاى امنیت و ارزش آفرینى براى مشتریان؛ بانک آینده از روز پنجشنبه مورخ ٢٧/٠٧/١٣٩۶ کلیه پیامک هاى خود براى مشترکین همراه اول را به جاى سرشماره هاى عددى معمول، با عنوان AyandehBank ارسال مى نماید.