خبـر برگشت به ليست

8 اسفند 1394 بانک آینده موفق به دریافت «گواهی‌ نامه تعهد به‌ تعالی» شد

بانک آینده در همایش ملی تعالی سازمانی که روز چهارم اسفندماه 1394 با حضور مدیران دولتی و سازمان‌های مختلف برگزار شد، طی فرآیند سنجش و ارزیابی تعالی سازمانی، موفق به اخذ «گواهی‌نامه تعهد به تعالی سازمانی» شد.
جایزه تعالی سازمانی، به‌ طور سالانه، توسط سازمان مدیریت صنعتی و مرکز تعالی سازمانی، بر اساس ارزیابی عملکرد و با توجه به میزان استقرار نظام‌ های مدیریتی و نگاه سیستمی و جامع به تمام فعالیت‌هائی که یک بنگاه داشته، به مجموعه‌های برتر که شرایط لازم را احراز کرده باشند، اعطا می‌گردد.
بر همین اساس، بانک آینده با برنامه‌ ریزی لازم، در راستای اخذ گواهی‌ نامه تعهد به تعالی، گام برداشت و در نتیجه هم‌ دلی، هم‌ فکری و همکاری تمامی کارکنان خود، نهایتاً موفق به اخذ این گواهی‌ نامه معتبر گردید.

 

تصاویر مرتبط