خبـر برگشت به ليست

19 اسفند 1396 بازدید رایگان از موزه لوور در تهران، هدیه نوروزی به مشتریان بانک آینده

بانک آینده، بازدید رایگان از نمایشگاه «لوور در تهران» را به‌عنوان هدیه نوروزی به مشتریان خود اهدا می‌کند. مشتریان این بانک می‌توانند؛ در ایام نمایشگاه با مراجعه به غرفه بانک آینده مستقر در محل نمایشگاه، بلیط رایگان برای خود و همراهان دریافت نمایند.
تارگاه اختصاصی لوور در تهران، به نشانی اینترنتی: www.louvreintehran.com نیز برای دریافت بلیط رایگان در نظر گرفته شده است.
این نمایشگاه، از ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۶ تا ۱۸ خردادماه ۱۳۹۷ در محل موزه ملّی ایران واقع در تهران، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، شماره یک، پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.