خبـر برگشت به ليست

20 بهمن 1395 مشارکت بانک آینده در ۹۰ طرح واحدهای تولیدی

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی صورت گرفت
مشارکت بانک آینده در ۹۰ طرح واحدهای تولیدی

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با توجه به اولویت‌های دولت و بانک مرکزی ج.ا.ایران مبنی بر اولویت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (SME,s)، بانک آینده، از ابتدای سال جاری، موفق شده است؛ در ۹۰ طرح مشارکت نموده و مبلغ ۱۰۰۳ (یکهزار و سه) میلیارد ریال به این‌گونه واحدها در سراسر کشور پرداخت نماید. ضمناً، میزان طرح‌های مصوب تا تاریخ تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵، بالغ بر ۱۴۰۷ (یکهزار و چهارصد و هفت) میلیارد ریال بوده است که به تدریج در حال پرداخت می‌باشد.