خبـر برگشت به ليست

24 بهمن 1395 سرمایه‌ی بانک آینده به ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریال خواهد رسید

بانک آینده در راستای مأمویت اصلی خود با ایفای نقش در جهت افزایش رفاه جامعه، تقویت تولید، ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی کشور، سلامت عملکرد و استحکام مالی بانک، فرآیند افزایش سرمایه برای دستیابی به سرمایه ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریالی را از ۲ سال گذشته آغاز نموده است. در این ارتباط، پس از موافقت بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ 1394/۱۱/07 برگزار و اجرای فرآیند مزبور توسط سهام‌داران به هیأت مدیره بانک تفویض گردید. در ادامه، عملیات پذیره‌نویسی از طریق جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسید. در نهایت، پس از تصدیق کلیه‌ی مراحل قانونی صورت پذیرفته توسط بانک مرکزی ج.ا.ایران، در سال جاری مرحله‌ی اول افزایش سرمایه در تاریخ 1395/۱۱/09 محقق گردیده و به ثبت قانونی رسید. به این ترتیب، سرمایه‌ی بانک از مبلغ ۸,۰۰۰ (هشت هزار) میلیارد ریال به مبلغ۱۶,۰۰۰ (شانزده هزار) میلیارد ریال افزایش یافت.
در جهت توسعه و تعمیق اهداف مزبور، مرحله‌ی دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶,۰۰۰ (شانزده هزار) میلیارد ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریال در بانک آینده پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار، در جریان اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی ج.ا.ایران برای پذیره‌نویسی می‌باشد. این افزایش ۱۴,۰۰۰ (چهارده هزار) میلیارد ریالی منجر به ارتقای توانایی بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب مناسبی از درآمدها و بازدهی مطلوب و مورد انتظار سپرده‌گذاران و سهام‌داران و هم‌چنین اصلاح نسبت‌های مالی بانک خواهد شد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، پیش‌بینی می‌گردد؛ مرحله‌ی دوم فرآیند افزایش سرمایه در شش ماهه اول سال آینده تکمیل خواهد شد.