گالری عکس اهدای جایزه ویژه دوره چهارم باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش (10 آبان تا 29 اسفند 1396)