گالری عکس مراسم اهدای جوایز جشنواره "خوش‌بیاری" باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش (بهمن 97 تا پایان اردیبهشت 98)