جوایز و نحوه‌ی قرعه‌کشی

طرح نهم باشگاه مشتریان از تاریخ 4 آذرماه 1397 تا تاریخ 31 فروردین‌ماه 1398 اجرا خواهد شد. 
مشتریان با کسب حداقل 5000 امتیاز می‌توانند در قرعه‌کشی طرح نهم باشگاه مشتریان شرکت کنند.

لیست 1398 جوایز این طرح:
- جوایز 1 میلیارد ریالی برای 3 نفر
- جوایز 500 میلیون ریالی برای 5 نفر
- جوایز 10 میلیون ریالی برای 200 نفر
- جوایز 5 میلیون ریالی برای 1190 نفر