شما می‌توانید دو بار در ماه با چرخاندن گردونه شانس در سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان، شانس خود را برای دریافت امتیاز هدیه تا 5000 امتیاز امتحان کنید.