برنده جایزه بزرگ ویژه پایان دوره

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0024****65 اکبر مرادی خودرو تیوولی

اسامی برندگان در قرعه کشی دو هفته ششم دوره دوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0001****74 بهاره - حسن خانی قوام ربع سکه بهار آزادی
2 0014****10 سپهر - امینی ربع سکه بهار آزادی
3 0012****55 سیدمحمد - صفارى ربع سکه بهار آزادی
4 0023****89 سیدیوسف - سادات حسینی ربع سکه بهار آزادی
5 0019****56 شرکت گراش دریا ربع سکه بهار آزادی
6 0024****45 صادق - هاشمی ربع سکه بهار آزادی
7 0001****12 علی بهروز - زمزم ربع سکه بهار آزادی
8 0010****10 فاضل - تالانه ربع سکه بهار آزادی
9 0022****51 کریم حسینی پور - سهیل اصل فلاح ربع سکه بهار آزادی
10 0007****74 مجید - اسدى ربع سکه بهار آزادی
11 0002****02 محسن - احمدى ربع سکه بهار آزادی
12 0021****74 محمد علی - رفعتی ساجدى ربع سکه بهار آزادی
13 0000****32 منصور - زارع لواسانی ربع سکه بهار آزادی
14 0004****08 مهدى - کنشلو ربع سکه بهار آزادی
15 0018****44 نیکزاد - وثوقی ربع سکه بهار آزادی
16 0016****57 هادى - پورحنیفه زاده ربع سکه بهار آزادی

اسامی برندگان در قرعه کشی دو هفته پنجم دوره دوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0001****79 احمدعلی - مرادى ربع سکه بهار آزادی
2 0021****37 جعفر - طوسی ربع سکه بهار آزادی
3 0019****40 جنوب دریا بندر ربع سکه بهار آزادی
4 0012****14 رضا - داورى نژاد ربع سکه بهار آزادی
5 0018****13 رضا - شهنازى ربع سکه بهار آزادی
6 0010****06 روح اله - مشک آبادى بهنمیرى ربع سکه بهار آزادی
7 0007****74 سیدمحمد - میرى ربع سکه بهار آزادی
8 0001****18 علی - فرهادى ربع سکه بهار آزادی
9 0024****48 فتح اله - حاجب ربع سکه بهار آزادی
10 0023****63 محمد - زارع ربع سکه بهار آزادی
11 0000****54 محمود - امامی چچکلو ربع سکه بهار آزادی
12 0022****73 مسعود - عبیات ربع سکه بهار آزادی
13 0004****85 مسعود - کهزادى ربع سکه بهار آزادی
14 0016****48 موسی - جهانگیرى قره چناق ربع سکه بهار آزادی
15 0002****33 مهدى - جهانگیرى ربع سکه بهار آزادی
16 0014****05 وحید - آفرنوشی ربع سکه بهار آزادی

اسامی برندگان در قرعه کشی دو هفته چهارم دوره دوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0018****65 ابراهیم - سعادتخواه ربع سکه بهار آزادی
2 0002****92 امیر کریم - دهقانی گل محمدى ربع سکه بهار آزادی
3 0011****01 آیدین - قربانی ربع سکه بهار آزادی
4 0013****60 پولی ومالی - صندوق قرض الحسنه حیدری‌ها ربع سکه بهار آزادی
5 0016****53 جعفر - حریرى ربع سکه بهار آزادی
6 0008****69 جعفر - رحمانی گل افشانی ربع سکه بهار آزادی
7 0021****76 جواد - اسمعیلی ابندانسرى ربع سکه بهار آزادی
8 0001****02 داود - ناطقی ربع سکه بهار آزادی
9 0001****26 سعید - غلامی نژاد ربع سکه بهار آزادی
10 0014****83 شاهین مسعود - آمیغی محمدى ربع سکه بهار آزادی
11 0023****53 علی - علیزاده باغی ربع سکه بهار آزادی
12 0019****36 فرشید  حسین - عیدى زاده  عیدى زاده ربع سکه بهار آزادی
13 0000****10 مجتبی - رهبر اسکشهر ربع سکه بهار آزادی
14 0005****69 محمدحسین - دیبایی ربع سکه بهار آزادی
15 0022****63 مریم سادات - خلف سیدى ربع سکه بهار آزادی
16 0000****38 مهران - یزدخواستی ربع سکه بهار آزادی

اسامی برندگان در قرعه کشی دو هفته سوم دوره دوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0022****94 اکبر - امجدى قره قشلاقی ربع سکه بهار آزادی
2 0015****43 امیر احمد، امید - نشورى ربع سکه بهار آزادی
3 0022****94 آوید - احمد ربع سکه بهار آزادی
4 0002****94 سید عادل - شاه رخی ربع سکه بهار آزادی
5 0014****43 شهرام - پرهیزکارى ربع سکه بهار آزادی
6 0002****22 حسن - قمی هاییان ربع سکه بهار آزادی
7 0009****02 علی اصغر - قریب ربع سکه بهار آزادی
8 0001****57 غلامرضا - اصغرى ربع سکه بهار آزادی
9 0020****51 کامیار - پروانه ربع سکه بهار آزادی
10 0019****86 مجتبی - پاشایی ربع سکه بهار آزادی
11 0012****27 مجتبی - فرزانه ربع سکه بهار آزادی
12 0024****17 محمد - دانش پژوه ربع سکه بهار آزادی
13 0006****79 محمد صادق - بی گناه ربع سکه بهار آزادی
14 0017****51 مهدى - محبی ربع سکه بهار آزادی
15 0000****69 میثم - نادرى ربع سکه بهار آزادی
16 0000****52 میلاد - دارابی بهرام ربع سکه بهار آزادی

اسامی برندگان در قرعه کشی دو هفته دوم دوره دوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0024****93 بنیامین - نادرى علمداردهی ربع سکه بهار آزادی
2 0015****48 پورنگ - صائمی فرد ربع سکه بهار آزادی
3 0020****67 حسینعلی - نیک اختر ربع سکه بهار آزادی
4 0009****48 حمید - قاسمی کهریزه ربع سکه بهار آزادی
5 0002****60 حمیدرضا - بابائی سعیدآبادى ربع سکه بهار آزادی
6 0019****41 حمیدرضا  محمدرضا - صداقت مجد ربع سکه بهار آزادی
7 0000****73 داود - اسدى جعفرى ربع سکه بهار آزادی
8 0014****64 سید ابوالقاسم - احمدى ربع سکه بهار آزادی
9 0000****56 عباس - بیات ربع سکه بهار آزادی
10 0002****69 علی اصغر - قارونی اصفهانی ربع سکه بهار آزادی
11 0022****74 علیرضا - رحیمی مفرح ربع سکه بهار آزادی
12 0012****18 فرزانه - ملا صالحی ربع سکه بهار آزادی
13 0001****44 کریم - ابراهیم خانی ربع سکه بهار آزادی
14 0006****70 محسن - یوسفی ربع سکه بهار آزادی
15 0017****85 محمد جواد - حلاجیان ربع سکه بهار آزادی
16 0021****35 نوید ارجمندنیا - محمد علی سفیدگران ربع سکه بهار آزادی

اسامی برندگان در قرعه کشی دو هفته اول دوره دوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0020****50  اسدى - احسان ربع سکه بهار آزادی
2 0001****52  اصفهانی - مجید، احمد، امیر، بهرام ربع سکه بهار آزادی
3 0002****77  پیر جنگی - مجتبی ربع سکه بهار آزادی
4 0010****25  ترابی - سعید ربع سکه بهار آزادی
5 0001****70  دولتی خلف - اصغر ربع سکه بهار آزادی
6 0013****77  رحمتی کچومثقالی - محمدحسین ربع سکه بهار آزادی
7 0019****18  خوشنواز - محمد ربع سکه بهار آزادی
8 0022****21  خضیراوى - مرتضی ربع سکه بهار آزادی
9 0000****13  علی کیائی - تکش ربع سکه بهار آزادی
10 0015****04  مهربان منش - مهدى ربع سکه بهار آزادی
11 0018****58  نبی اللهی - جعفر ربع سکه بهار آزادی
12 0004****65  نعمتی - محمدرضا ربع سکه بهار آزادی
13 0008****84  واحدى بور خیلی - حمید ربع سکه بهار آزادی
14 0014****60  همایونی نسب  علی اکبرزاده - محمدرضا، امین ربع سکه بهار آزادی
15 0000****46  یاریان - محمدرضا ربع سکه بهار آزادی
16 0023****52  شرکت آب و فاضلاب استان گلستان ربع سکه بهار آزادی