پیگیری ثبت امتیاز

شما می‌توانید با ثبت فعالیت‌های خود در جدول در نظر گرفته شده در پروفایل شخصی سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان علاوه بر امتیاز مربوط به آن تراکنش، امتیاز هدیه دریافت کنید. 

* در صورت درست بودن فعالیت ثبت شده، امتیاز آن تراکنش ۱،۵ برابر محاسبه می‌شود.