طرح های دوره ای

نهمین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریان بانک آینده، از تاریخ 4  آذرماه 1397 تا 31 فروردین‌ماه 1398 اجرا خواهد شد.

فرمول محاسبه امتیاز در این دوره به شرح زیر است:
امتیاز مشتری بصورت تجمیعی روزانه از مجموع امتیاز سپرده‌های بانکی، تراکنش الکترونیکی و امتیاز تشویقی بدست می‌آید. یعنی: 
امتیاز مشتری = امتیاز سپرده‌های بانکی + امتیاز تراکنش‌های الکترونیکی + امتیاز تشویقی
 
مشتریان می‌توانند با کسب حداقل 5000 امتیاز در قرعه‌کشی طرح 9 باشگاه مشتریان شرکت کنند.