مبنای امتیازدهی، تعداد تراکنش‌های الکترونیکی موفق + موجودی سپرده‌های بانکی + امتیاز تشویقی است بدین منظور به ازای هر تراکنش و افزایش موجودی، امتیازی به شما تعلق می‌گیرد؛ که در ادامه، جدول نحوه تخصیص امتیازها به همراه سقف امتیاز قابل کسب در هرماه، نشان داده شده است.

فرمول محاسبه امتیاز در این دوره به شرح زیر است:
امتیاز مشتری = امتیاز سپرده‌های بانکی + امتیاز تراکنش‌های الکترونیکی + امتیاز تشویقی 

در این طرح مشتریان بر اساس میزان موجودی خود در سپرده‌ها به صورت زیر امتیاز خواهند گرفت.

- امتیازدهی افزایش موجودی سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت


سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت

5 امتیاز

به ازای هر یک میلیون تومان افزایش موجودی در انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نسبت به روز مبدا (12 بهمن‌ماه 97) در هر روز-  امتیازدهی حداقل مانده روزانه سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز :

حداقل مانده روزانه سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز

از ا میلیون ریال تا 10 میلیون ریال

بیشتر از 10 میلیون ریال و کمتر از 50 میلیون ریال به ازای هر 10 میلیون ریال

بیشتر از 50 میلیون ریال و کمتر از 200 میلیون ریال به ازای هر 10 میلیون ریال

بیشتر از 200 میلیون ریال و کمتر از 1 میلیارد ریال به ازای هر 10 میلیون ریال

بیش از 1 میلیارد ریال به ازای هر 10 میلیون ریال

5 امتیاز

10 امتیاز

40 امتیاز

80 امتیاز

160 امتیاز


-  امتیازدهی حداقل مانده روزانه سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری:

حداقل مانده روزانه سپرده قرض‌الحسنه جاری

به ازای هر 10 میلیون ریال در هر روز

از 10 تا 50 میلیون ریال

از 50 تا 200 میلیون ریال

از 200 تا 1 میلیارد ریال

بیش از 1 میلیارد ریال

5 امتیاز

20 امتیاز

40 امتیاز

80 امتیاز


برای مثال: اگر شخصی 1 میلیارد و 200 میلیون ریال در حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز خود داشته باشد، برای 10 میلیون ریال اول 5 امتیاز، برای 40 میلیون ریال بعد به ازای هر 10 میلیون ریال 10 امتیاز، برای 150 میلیون ریال به ازای هر 10 میلیون ریال 40 امتیاز و برای 800 میلیون ریال آخر به ازای هر 10 میلیون ریال 80 امتیاز و به ازای 200 میلیون ریال آخر 160 امتیاز خواهد گرفت. امتیاز مشتری = (160*20) + (80*80)+ (40*15) + (10*4)+ 5

در ادامه، جدول نحوه تخصیص امتیازهای تراکنش الکترونیکی به همراه سقف امتیاز قابل کسب در هرماه، نشان داده شده است:


امتیاز تراکنش الکترونیکی

 

شرح

به ازای

امتیاز

حداکثر امتیاز در ماه

حداکثر امتیاز درطول طرح

1

خرید از دستگاه کارتخوان بانک آینده

ا میلیون ریال

100

1500

7500

2

استفاده از VTM 

هر تراکنش

500

2500

12500

3

استفاده از پیشخوان مجازی

هر تراکنش

50

2000

10000

4

انجام تراکنش مالی از طریق خودپرداز غیر نقدی

هر تراکنش

100

500

2500

5

پرداخت الکترونیکی اقساط

ا میلیون ریال

50

1500

7500

6

شارژ ایران کارت

5 میلیون ریال

100

1000

5000 

7

شارژ بن کارت

5 میلیون ریال

100

1000

5000

8

خرید کارت هدیه

ا میلیون ریال

500

2500

12500

9

خرید بسته اینترنتی از طریق همراه کارت

هر تراکنش

50

300

1500

10

کارت به کارت از طریق همراه کارت

هر تراکنش

50

300

1500

11

خرید شارژ تلفن همراه (از هر درگاه الکترونیکی)

200 هزار ریال

100

500

2500

12

پرداخت غیرحضوری قبوض (از هر درگاه الکترونیکی)

هر قبض

50

150

750

13

خرید اینترنتی از درگاه بانک آینده (اینترنتی و موبایلی)

ا میلیون ریال

100

1500

7500

14

استفاده ازسامانه کیلید 

هر تراکنش

50

1000

5000

-  امتیاز رسوب در طول طرح:

امتیاز رسوب در طول طرح، مطابق جدول زیر در پایان طرح به ازای هر ده میلیون ریالی که در کلیه روزهای طرح در حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری باشد به صورت زیر به مشتریان تعلق می‌گیرد.

- امتیازدهی رسوب در طول طرح سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز:


 

امتیازدهی رسوب در طول طرح سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز

به ازای هر ده میلیون ریال

2000 امتیاز


- امتیازدهی رسوب در طول طرح سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری:


 

امتیازدهی رسوب در طول طرح سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری

به ازای هر ده میلیون ریال

1000 امتیاز


امتیاز چند برابر
در این طرح، اگر مشتری آگاه، یعنی عضو یکی از سامانههای الکترونیکی باشگاه مشتریان (سامانه اینترنتی، تلگرامی و پیامکی باشگاه مشتریان) باشید امتیاز خود را با ضریب 1.2 برابری دریافت میکنید.
و با توجه به امتیاز بانکداری الکترونیکی که کسب کنید، ضرایب امتیازی زیر را دریافت میکنید:
 

امتیاز بانکداری الکترونیکی

بیش از 2000 امتیاز

بیش از 7000 امتیاز

بیش از 20000 امتیاز

ضریب امتیاز

1.25

1.50

2


برای مثال اگر شما جزو مشتریان آگاه باشید و بیش از 2000 امتیاز بانکداری الکترونیکی داشته باشید ضریب امتیاز شما به شکل زیر محاسبه میشود:
1.5 = 1.25 * 1.2- امتیاز تشویقی:
• امتیاز شرکت در نظرسنجی (هر نظر سنجی 50 امتیاز)
• امتیاز روز تولد (100 امتیاز)
• تکمیل اطلاعات شخصی در سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان (50 امتیاز)
• امتیاز دریافتی از گردونه شانس
• امتیاز طلایی
• امتیاز هدیه طرح‌های تشویقی- امتیاز طلایی:
• شما می‌توانید با دعوت از دوستان خود برای عضویت در سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان، برای هر معرفی 500 امتیاز هدیه دریافت کنید.
کافیست شخصی که معرفی کرده اید، در هنگام ثبت نام شماره مشتری شما را در قسمت دعوت کننده وارد کند.
*برای دریافت امتیاز دعوت از دوستان، حتما باید عضو سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان باشید.
• چنانچه شما حداقل 5 نفر از دوستان خود را برای عضویت در سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان دعوت کرده باشید دو بار در هر ماه می¬توانید شانس خود را برای دریافت امتیازهدیه یا ووچر تخفیف در گردانه شانس امتحان کنید.


- عدد طلایی:
عدد طلایی= امتیاز بانکداری الکترونیکی /امتیاز سپرده

مشتری کمتر از 50 هزار امتیاز :
در انتهای هر ماه اگر عدد طلاییشما، بزرگتر از 0.25 و کوچکتر از 1 باشد، به میزان امتیاز بانکداری الکترونیکی یا امتیاز سپرده (کوچکترین امتیاز) به شما هدیه داده میشود.
مشتری بیشتر از 50 هزار امتیاز:
در انتهای هر ماه اگر عدد طلایی شما بزرگتر از 1/0 باشد، امتیاز بانکداری الکترونیکی شما دو برابر می‌شود.


به مثال زیر توجه فرمایید:
من در یک روز تصمیم گرفتم از یک فروشگاه اینترنتی (از درگاه اینترنتی بانک آینده)، یک وسیله ورزشی به ارزش 600 هزار تومان بخرم و از طریق پیشخوان مجازی 500 هزار تومان به ایران کارتم انتقال دهم. موجودی حساب‌های من نیز امروز در بانک آینده به صورت زیر است:

 

نوع حساب

حداقل موجودی در روز (ریال)

حداقل موجودی سپرده قرض‌الحسنه پس انداز

50.000.000

حداقل موجودی سپرده قرض‌الحسنه جاری

30.000.000

حالا امتیاز امروز من چقدر است؟
امتیاز تراکنش الکترونیکی : 100 +6*100 = 700
امتیاز موجودی حساب:
برای حساب قرضالحسنه پس انداز : 45= (10*4) + 5
برای حساب قرضالحسنه جاری : 15= 5*3
امتیاز کل در یک روز: 760 امتیاز
 

** نحوه کسب امتیاز و شرایط شرکت در قرعه کشی با توجه به طرح های مختلف باشگاه قابل تغییر است.